Invigning, byggnadsminnesförklaring och bokrelease

BMC-4-web

År 1945 uppfördes ett experimenthus på gården till Tånnögatan 17 i Värnamo i vilket Bruno Mathsson
provade sina idéer. Enligt bygglovet var det tänkt att detta hus endast skulle stå under ett år men det
kom att stå kvar ända till 1985. Den 26 juni 2014 invigdes på samma plats ett nyuppfört hus, vilket till stor
del innehåller samma byggelement och plan som det ursprungliga huset.

På länsstyrelsens initiativ byggnadsminnesförklarades därefter hela Bruno Mathsson Center av
Landshövding Minoo Akhtarzand. Även Bruno Mathssons egen fabriksbyggnad,
också belägen i Värnamo, byggnadsminnesförklarades.

I samband med ceremonin skedde en release av en bok om Bruno Mathsson, skriven
av designskribenten Hedvig Hedqvist.

Cirka 200 personer närvarade vid ceremonin, vilken avslutades med ett
tal av kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson.

BMC-1-web

Landshövding Minoo Akhtarzand klipper bandet till den återuppförda paviljongen

BMC-2-web

Landshövding Minoo Akhtarzand skruvar upp skylten om byggnadsminne

BMC-3-web
BMC-5-web