Plaited black webbing

Mi 401 Mimat

Designed in 1932.

Chair made entirely of solid Birch, treated with clearcoat.
The seat covered with plaited black webbing of polyester, vowen in Sweden and specially developed for our funiture.

Width 475, depth 535, height 830, seatheight 420 mm.

På ett av Brunos skissblad från år 1930 finner man en ritning till en klassisk, enkel stol. Då försedd med tvärslåar som förstärkning till stolsbenen. Ett år senare har samma stol förändrats något, tvärslåarna är nu borta. I detta förändrade utförande börjar stolen år 1932 att tillverkas och tillverkas fortfarande under namnet Mimat.