Plaited leatherstraps

Mi 472 Eva

Designed in 1941, further development of the original model from 1933.

Loungechair with seat of solid Birch. Arms and underframe of bentlaminated Beech.
treated with clearcoat, alternatively untreated or black pigmented laquer.

Alternatively
Chair with seat of stained Birch. Arms and underframe of bentlaminate Oak.
Treated with waxoil alternatively Smoked Oak (pigmented waxoil).

Seat plaited with vegetable tanned leatherstraps. Availible in natural,
dyed through brown or dyed through black.
Width 600, depth 710, height 820, seatheight 340 mm.

Mi 471 Eva. Performance as Mi 472 but without arms.
Width 490, depth 710, height 820, seatheight 340 mm.

Under det tidiga 1930-talet studerade Bruno Mathsson ”sittandes mekanik”, bland annat genom att sätta sig i en snödriva för att därefter studera avtrycket hans kropp gjort i snön. Arbetet hade 1933 lett fram till en serie stolar, arbets- vil- och liggstol Modell 36, som han fick möjlighet att visa för allmänheten på sin debututställning 1936. Arbetsstolen vidareutvecklades kontinuerligt, försågs med armstöd och fick sin slutgiltiga form 1941. Den säljs idag under namnet Eva.