Plaited linen webbing

Mi 473 Eva high back

Designed in 1948, further development of the original model from 1948.

Loungechair with seat of solid Birch. Arms and underframe of bentlaminated Beech.
treated with clearcoat, alternatively untreated.

Alternatively
Chair with seat of stained Birch. Arms and underframe of bentlaminate Oak.
treated with waxoil.

Seat covered with plaited linen webbing, light or natural.
The linen webbing is vowen in Sweden of european flax and is specially developed for our furniture.
Försedd med huvudkudde klädd med läder, pikerad med klädda knappar, Elmosoft 54035.
Width 600, depth 740, height 1100, seatheight 340 mm

Under det tidiga 1930-talet studerade Bruno Mathsson ”sittandes mekanik”, bland annat genom att sätta sig i en snödriva för att därefter studera avtrycket hans kropp gjort i snön. Arbetet hade 1933 lett fram till en serie stolar, arbets- vil- och liggstol Modell 36, som han fick möjlighet att visa för allmänheten på sin debututställning 1936. Arbetsstolen vidareutvecklades kontinuerligt, försågs med armstöd och fick sin slutgiltiga form 1941 då även en variant med hög rygg och huvudkudde lanserades. Den stolen vidareutvecklades i sin tur och fick år 1948 sin slutgiltiga form i och med att ryggens övre del vinklades något framåt. Den säljs idag under namnet Eva hög.