Annika

Bord Annika i aluminium

Sandgjutet i Småland. Av till stor del återvunnen aluminium.
Bordet kan förses med markspjut eller fästen för fastskruvning.

De första 19 exemplaren är numrerade.

Diam 550 mm, höjd 400 mm

vikt 14,5 kg