Textil Integration Våren 2017

Röda Korset i Borås och Jönköping startade under hösten 2016 ett projekt med syfte att integrera nyanlända
och etablerade svenskar och ge dem möjlighet att ta del av varandras erfarenheter inom textilbranchen.

En del i projektet har varit att ta fram en lös dyna till Liggstol modell 36. Dynan är handsydd i quilt teknik och består av 1 200 bitar.
Det är även ett miljö-projekt då man använt sig av spill- och felproducerade tyger.

Projektet har rönt stort intresse och visas under tiden 25.2 – 21.5 2017 på Museum Vandalorum i Värnamo