BRUNO MATHSSON

Litteratur om Bruno Mathsson

Bruno Mathsson
Svensk upplaga
Hedvig Hedqvist
Orosdi-Back förlag, 2014

208 sidor, 178×110 mm, mjukt omslag med limmad rygg

ISBN 978-91-86593-77-3

Bruno Mathsson
Svensk upplaga
Dag Widman, Karin Winter, Nina Stritzler-Levine
Arena förlag, 2006
I samarbete med The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Design and Culture, New York and Yale Press, New Haven and London.

228 sidor, 310×250 mm, inbunden

ISBN 91 7843 220 0

Bruno Mathsson
English edition
Dag Widman, Karin Winter and Nina Stritzler-Levine
Publisher Arena, 2006
In co-operation with The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, Desigh and Culture, New York and Yale Press, New Haven and London.

228 pages, 310×250 mm, hardback

ISBN 978 0 300 121919, 0 300 121911

Bruno Mathsson, Möbelkonstnären, Glashusarkitekten, Människan

Ingrid Böhn-Jullander
Bokförlaget Signum, 1992,
320 sidor, 230×180 mm, inbunden, 151 svartvita, 23 färgbilder samt 20 ritningar/teckningar.

Ingrid Böhn-Jullander redovisar i denna bok sin forskning om Bruno Mathsson

ISBN 91-87896-12-5

Bruno Mathsson, Dikten om människan som sitter

Carl Christiansson
Raster Förlag, 1992
100 sidor, 185×144 mm, mjukt omslag med limmad rygg, 56 svartvita bilder.

Utgiven katalog i samband med utställningen på Nationalmuseum 1993.

ISBN 91 87214 393

Bruno Mathsson, Formgivare och Arkitekt
Svensk och engelsk upplaga

Hedvig Hedqvist, Thomas Sandell, Karin Åberg Waern
Arkitekturmuseeum, 2006

100 sidor 210×160 mm, mjukt omslag med limmad rygg, 37 svartvita, 30 färgbilder samt 5 ritningar/teckningar

Katalog i samband med utställningen på Arkitekturmuseum 2006

ISBN 91 85460 745

Bruno Mathsson, en klassiker bland modernister

Karl-Gustaf Gester
76 sidor (tryck på 1 sida), A4, mjukt omslag med limmad rygg, 127 svartvita bilder samt 20 teckningar. Tryck efter till vissa delar kopierat material.

Uppsats för påbyggnadskurs i konstvetenskap, framlagd vid konstvetenskapliga institutionen, Stockholm universitet 1986.