KÄRLEKEN TILL LJUSET

Arkitekturen

Bruno Mathsson intresserade sig inte enbart för möbler, även människans arbets- och boendemiljöer med dess speciella problem var av intresse för honom. Under många år arbetade han med huskonstruktion som en del i sitt skapande av en helhet. Ett nytänkande som bland annat resulterade i de berömda glashusen.

Hans egen bostad utanför Värnamo, Villa Södrakull, hans sommarhus i Frösakull utanför Halmstad, utställningshallen och fabriksbyggnaden i Värnamo samradhusen i Kosta är förklarade byggnadsminne.

Kmarke2