Trä är ett naturmaterial, därför förekommer skillnader i färg och struktur. Bildskärmar återger inte nödvändigtvis träets naturliga färger och strukturer.

Ask

Ek

Björk

Körsbär

Bok

Masurbjörk