Bordsskivans uppbyggnad

Bordsskivan är uppbyggd enligt gammal snickartradition. Den har en kärna av sågade och hyvlade alträstavar, som sammanlimmas med tvärgående spärrfanér och längsgående ytfanér, lika på båda sidor.

Svensk klibbal (Alnus glutinosa) används, eftersom detta träslag påverkas relativt lite av variationer i luftfuktigheten.

Massivt trä ger möjlighet till infräsning av beslag och gott fäste för skruvar. Kantlist behövs inte. Konstruktionen gör även att sargar under bordsskivan inte erfordra