Tudelad skiva med Spännben, för tilläggsskivor kopplade med Spännben

Superellips

Formgivet år 1964

Bordsskiva med av kärna av alträstavar, synliga i bordskanten. Kanten klarlackad som standard.
Svartbetsad kant som tillval, gäller bordsskivor med laminat. Kan med Spännben sammankopplas
med tilläggsskivor i obegränsat antal.

Fanér av Ask, Björk, Bok, Ek samt Vit laminat. Andra träslag kan erhållas på begäran.

Spännben av förkromat stål, lackerade ben som tillval. Bordshöjder: 37, 42, 52, 63, 70 eller 72 cm