Supercirkel kluvna ben

Supercirkelbord

Formgivet år 1964

Bordsskiva med av kärna av alträstavar, synliga i bordskanten. Kanten klarlackad som standard.
Fanèr av Ask, Björk, Bok, Ek samt Vit laminat. Andra träslag kan erhållas på begäran.

Kluvna ben av böjlimmad bok, klarlackerade. Betsade som tillval.
Bordshöjder: 52, 63, 70 eller 72 cm.

Storlek i Artikelnummer
centimeter
90 x 90 Mi 740
100 x 100 Mi 746
110 x 110 Mi 741
120 x 120 Mi 742
130 x 130 Mi 743
150 x 150 Mi 744
180 x 180 Mi 745