Trä är ett naturmaterial, därför förekommer skillnader i färg och struktur. Bildskärmar återger inte nödvändigtvis träets naturliga färger och strukturer.

Ask 1Ask       1Ek Ek
Björk 1Bjork   1Korsbar Körsbär
Bok 1Bok   1Masur Masurbjörk